СЪЮЗ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ И РЕЗВЪДЧИЦИТЕ НА ДРЕБНИ ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ръководство

 • Председател
 • Заместник председател
 • Заместник председател
 • 11 члена на У.С.

Секции

 • Гълъби
 • Кокошеви и водоплаващи птици
 • Зайци
 • Кафезни птици
 • (Всяка една секция включва национални, регионални, местни и специализирани сдружения.)

Комисии

 • Стандартна комисия
 • Съдийска комисия
 • Етична комисия
 • Научна комисия
 • Контролна комисия