История на СГРДДЖРБ

След Освобождението и бавното възстановяване на страната ни, постепенно започва да се обръща внимание на продуктивното птицевъдство, което е един от основните стълбове крепящи бюджета на България. Към този период чистопородните птици са били с много по-добри продуктивни характеристики от тези на местните нископродуктивни породи.

Първата изложба на кокошки е осъществена през 1903 година в София, а първата на гълъби в страната ни е през 1930 година, организирана от софийското дружество "Средецки гълъб". Към средата на XX век гълъбовъдстото набира все по-голяма популярност и през 60-те години се организират редица дружества из цялата страна, като започват да се провеждат и големи изложби с оценяване по стандарт.

За разлика от подема на гълъбовъдството у нас през този период птицевъдството поема пътя на хибридизацията, тенденция унищожила много породи по цял свят, включително и в България (жълта еленска, бяла севлиевска, черна едра, местна новозагорска пуйка...).

Подема в гълъбовъдството се подпомага и от тесните контакти на нашите гълъбовъди с колегите им от Бивша Югославия, Унгария, Чехословакия, ГДР и Румъния и организираните международните изложби ИНТЕРТАУ.

Логично на всичко казано до тук започва да узрява идеята за сформиране на Национален Съюз, обединяващ всички местни сдружения в цялата страна. През 1967 година 11 от българските сдружения се обединяват около това да бъде създаден такъв Съюз, но за съжаление тежката държавна бюрократична машина не позволява това да се случи и изисква минимум 30 сдружения да участват в създаването му.

Въпреки това, усилията на тогавашните гълъбовъди продължават и през 1977 година е проведена първата Национална изложба на бъдещия Съюз в гр. Нови Пазар. Въпреки многото усилия на редица уважавани гълъбовъди и "ухажването" на комунистическата власт все още не се допуска да бъде учредено обединяващото звено на гълъбовъди, птицевъди и зайцевъди.

През 1979 година е организирана Национална изложба в София в зала Универсиада при много добри условия и представяне, генерална репетиция за предстоящото ИНТЕРТАУ. Тук вече са били подготвени стандартите на повечето български породи, въведено е било и опръстеняване на птиците.

През 1980 година е взето решение с одобрението на секретариата на БКП да бъде създаден Съюз на зайцевъдите в НРБ към ЦКС, който е разполагал с голям финансов ресурс. До този момент на гълъбовъдството е обръщано внимание единствено от неговата декоративна и изложбена страна, но сега гълъбовъдите виждат възможност чрез представянето на неговата продуктивна страна: гълъби за производство на месо да бъде одобрена инициативата по създаване на единен национален Съюз. По това време е имало срещи между представители на родното гълъбовъдство и кафезно птицевъдство с цел обединяване на силите за постигане на заветната цел: обединяване на всички любители птицевъди и гълъбовъди в общ Съюз.

Наши съдии вече участват активно както при оценяване на птиците в българските изложби, така и на международно ниво. Страхотен отзвук сред обществеността има организираното през 1981 година Международно изложение на гълъби, домашни птици и зайци ИНТЕРТАУ 81 в гр. Русе с участие от всички европейски социалистически страни (без Югославия).

Едва през 1983 година от ЦКС предлагат на ръководството на гълъбовъдните дружества да влезят в новосформиращият се Координационен съвет за преминаване на Съюза на зайцевъдите в Съюз на зайцевъдите, гълъбовъдите и природолюбителите в НРБ с цел да обхване съществуващите дружества на гълъбовъдите и любителите на други животни, птици и рибки. През 1983 година е официално създаден Съюз на зайцевъдите, гълъбовъдите и природолюбителите в НРБ с Председател: Иван Захариев, Зам. председател: Стоян Колев, отговорник за сектор гълъби: Иван Коларов, а Коста Методиев е избран за член на УС. Това са били и най-добрите години на организираното гълъбовъдство за миналия век.

Структура на Съюза е била в следния вид: Централен съвет, Оперативно бюро, Съюзен съвет, специализирани или смесени дружества, клубове по породи. Оперативното бюро е било съставено от: Председател, трима зам. председатели, секретар и отговорници по секции /зайцевъди, гълъбовъди, екзотика, акваристика, домашни птици, кинолози, феминолози/ и членове. В структурата на Съюза са били включени научни работници, зооинженери и други специалисти.

През края на 80-те години на миналия век е издаден и сборник със стандартите на всички български породи гълъби.

Своеобразен апогей на силата на нашата организация е била Международната изложба ИНТЕРТАУ София 88 с участие от всички европейски страни членки на бившия СИВ.

За съжаление следващите години на т.нар. Преход са тежки, към 1994 година от Съюза остава да действа единствено гълъбовъдната секция, а поради държавни регламенти и изисквания и невъзможност за изпълнението им през 2000-та година Съюза спира дейността си напълно.

През 2002 година отново назрява идеята за създаване на обединяващо сдружение на гълъбовъдите, подкрепено от страна на Председателя на ЕЕ: Урс Фрайбургхаус.

През 2003 година във Велико Търново се организира среща, на която присъстват представители на дружества от цялата страна. През 2004 година в Шумен е проведено Учредително събрание за създаване на Съюз на Гълъбовъдите, регистрирано малко по късно като "Съюз на гълъбовъдите и природолюбителите в Република България" със седалище гр. Шумен и УС: Стоян Колев от Шумен – председател. Сашо Кирчев от Велико Търново – първи зам. председател. Георги Иванов от Пловдив – зам. председател. Стоян Михов от Девня – зам. председател. Членове на Управителния съвет: Иван Коларов от София. Боян Бойчев от Бургас. Йордан Димитров от Търговище. Иван Георгиев от Разград. Веселин Христов от Добрич. Ангел Ангелов от Монтана. Д-р Димитър Станчев от Русе. Стефан Чанков от Ямбол. Георги Кралев от Пазарджик.

През 2005 година Съюза получава покана от ЕЕ да се включи в ОС на Европейската организация и да подаде молба за членство, за съжаление поради финансови причини тази сериозна стъпка се отлага до 2008 година, когато страната ни официално е представена на ОС на ЕЕ в гр. Пула, Хърватия и подава молба за членство в секция "Гълъби" на ЕЕ. Още на събранието на ЕЕ се гласува за приемането на България като член на ЕЕ в секция "Гълъби".

През 2008 година е отпечатана книга "Български породи гълъби". През 2009 година вече като пълноправен член на ЕЕ страната ни участва на Европейската изложба в гр. Нитра, Словакия, представяйки част от българските породи гълъби за признаване от стандартната комисия на ЕЕ. Българската колекция е оценена много високо, получава редица награди, включително и специалната награда за принос към гълъбовъдството на Президента на ЕЕ е връчена на Ангел Ангелов за създаденият от него Български огледален ролер.

През 2010 година са официално признати 14 от представените в Нитра 15 български породи гълъби.
През 2010 година след Изборното събрание на Съюза е избрано ново ръководство със състав: Председател – Стоян Колев от Шумен, избран втори мандат. Зам. председатели: Сашо Иванов Кирчев от Велико Търново, избран втори мандат. Д-р Димитър Петков Брънков от Пловдив. Данко Петков Петков от София. Членове на Управителния съвет: Ангел Борисов Ангелов от с. Хърлец, Врачанска област. Боян Димитров Бойчев от Бургас. Валентин Атанасов Димитров от Добрич Емил Георгиев Димитров от Варна. Иван Георгиев Иванов от Разград. Илиян Витанов Илиев от Видин. Илиян Недялков Илиев от Варна. Йордан Димитров Йорданов от Търговище. Тодор Георгиев Колев от Радомир. Избрана е и контролна комисия в състав: Недялко Алексиев Алексиев от Пловдив – за председател. Станислав Кирилов Стефанов от Шумен – за член. Чанко Атанасов Колев от Бургас – за член.

След кончината на Г-н Стоян Колев през началото на 2013 година беше сформирано събрание за избор на нов УС, където беше взето решение за пререгистрация на Съюза, името на който беше променен на Съюз на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни в Република България с две секции: "Гълъби" и "Кокошеви и водоплаващи птици" и председател Г-н Данко Петков. Сформирани бяха и следните комисии: стандартна комисия, съдийска комисия, етична комисия, контролна комисия.

Днес в СГРДДЖРБ членуват над 40 сдружения от цялата страна, голяма част от породите ни са признати от ЕЕ, страната ни е организатор на ежегодни съдийски семинари с лектори уважавани европейски и национални съдии на гълъби, кокошеви и водоплаващи птици.

През 2013 година беше издадена и първата книга за оценяване на гълъби, кокошеви и водоплаващи птици в страната ни, съобразена с европейската оценителна система.

През 2014 година беше организирана и най-голямата изложба след Интертау 88 в страната ни с международно участие и над 2000 експоната, отново в зала Фестивална в гр. София.

От 2013 година СГРДДЖРБ издава свое собствено списание "Зоохоби".
За съжаление през този период изложбеното птицевъдство остава на заден план, допълнено единствено с издаването на превод на Чешките стандарти на породите кокошки през 70-те години на миналия век.

През 2010 година беше създадена Българска Асоциация на Развъдчиците на Кокошеви и Водоплаващи Птици със седалище гр. Велико Търново. През 2011 година БАРКВП стана пълноправен член на Съюза на гълъбовъдите и природолюбителите в Република България, придавайки нужното значение и на тази част от декоративното и изложбено птицевъдство.

По късно беше сформиран и клуб "Птицевъд" в гр. Перник, който също обединява развъдчици на кокошеви и водоплаващи птици и екзотика и приет в редиците на Съюза. През 2015 година е регистриран и първия специализиран клуб на порода кокошки, това е клуб "Бреговска джинка". Благодарение на активността на секция "Кокошеви и водоплаващи птици" и подкрепата на ръководството, страната ни беше приета през 2014 година за пълноправен член на същата секция в ЕЕ.

Предстои представяне на останалите български породи гълъби (общо 41) и кокошки (6) за признаване от ЕЕ. Със своята активна пропагандаторска дейност СГРДДЖРБ има основна роля за стимулиране на изложбеното и декоративно птицевъдство в България, участва активно и за проспериране на хобито, както на Балканите, така и в Европа.

текст: инж. Стоян Колев и д-р Христо Луканов