Ръководство СГРДДЖРБ 2020-2025

Уважаеми колеги, след проведеното на 18.07.2020г. Отчетно-изборно общо събрание на СГРДДЖРБ единодушно беше избрано ново Ръководство с мандат 2020-2025, със следния състав:

Председател: Михаил Михайлов

Зам. председател: Сашо Сарандев
Зам. председател: д-р Христо Луканов
Зам. председател: д-р Николай Иванов

Председател секция "Гълъби": Сашо Сарандев
Председател секция "Кокошеви и водоплаващи птици": д-р Христо Луканов
Председател секция "Зайци": д-р Николай Иванов

Контакт персон: доц. д-р Борис Велев
Касиер: Стефан Евгениев

Управителен Съвет:

1. Михаил Михайлов
2. Данко Петков
3. Сашо Сарандев
4. д-р Христо Луканов
5. д-р Николай Иванов
6. доц. д-р Борис Велев
7. д-р Димитър Брънков
8. Серги Сергиев
9. Емил Минчев
10. Стоян Христов
11. Доброслав Добрев